1.02 NASTAVENIE ČASU NA UBUNTU SERVERI

Po novej inštalácii Ubuntu serveru nie je štandardne v podriadku nastavenie časovej zóny a synchronizácia času, to jest Ubuntu server zobrazuje nesprávny čas.

Oprava je pomerne jednoduchá, stačí použiť niekoľko príkazov.

timedatectl – zistenie ako je nastavený server

sudo timedatectl set-ntp true – spustenie podpory NTP

timedatectl list-timezones – zobrazenie dostupných časových zón

sudo timedatectl set-timezone Europe/Bratislava – nastavenie časovej zóny na Bratislavu

sudo timedatectl set-timezone Europe/Prague – nastavenie časovej zóny na Prahu