1.01 INŠTALÁCIA SNAP NEXTCLOUD

SKÚSENOSTI

Osobne preferujem práve inštaláciu cez snap Nextcloud, nakoľko s predchádzajúcimi 2 spôsobmi som mal v minulosti viacero problémov, hlavne pri aktualizácii na vyššiu verziu. Bohužiaľ som musel viac krát opravovať či zasahovať do databázy, prípadne úpravovať súbory, čo mi prišlo pre obyčajného používateľa so základnými znalosťami ako neprekonateľný problém s ohľadom na komfort.

PREČO SNAP NEXTCLOUD

Snap Nextcloud inštaláciu využívam z niekoľkých dôvodov.

  • o údržbu snap sa stará priamo Canonical, čo je spoločnosť, ktorá stojí za desktopom a serverom Ubuntu
  • snap viem nainštalovať priamo pri inštalácii Ubuntu serveru
  • viem ho dodatočne nainštalovať na linuxový server, predstavuje to len niekoľko príkazov
  • nemusím nič aktualizovať – snap sa aktualizuje sám

Jedinou “nevýhodou” ktorú musím spomenúť je fakt, že pokiaľ je dostupná aktualizácia snap na stránkach www.nextcloud.com, trvá niekoľko dní až týždňov, pokiaľ je aktualizovaný aj snap Nextcloud. Je to ale daň za to že verzia snap je už s vychytanými chybami, ktoré sa zákonite objavujú pri klasických verziách inštalácie.

INŠTALÁCIA

V prvom kroku musím nastaviť smerovanie domény alebo subdomény. V nastavení domény u môjho registrátora služieb si vytvorím nový A záznam pre subdoménu cloudsnap.vawav.com a nastavím smerovanie na moju verejnú IP adresu.

smerovanie subdomeny blur

NASTAVENIE PORTOV

Na domácom routeri si nastavím smerovanie portov 443 a 80 na vnútornú IP adresu serveru, na ktorý budem inštalovať snap. V mojom prípade na adresu to smerujem na IP 192.168.1.46. Nastavenie smerovania je závislé na Vašom typu routeru. Tento krok si vykonaj individuálne.

INŠTALÁCIA SNAP NEXTCLOUD

Prihlásim sa na Ubuntu server zadám svoje heslo pre konto tony.

ssh tony@192.168.1.46

Aktualizujem zdroje

sudo apt update

Overím si či je nainštalovaná podpora snap a prípadne doinštalujem.

sudo apt install snapd

Samotnú inštaláciu snap Nextcloud urobím príkazom

sudo snap install nextcloud

Pokiaľ by som UFW chcel inštalovať firewall, urobím tak nasledovne.

sudo apt install ufw -y
install ufw

Pridám výnimky

sudo ufw allow 22,80,443/tcp
add ports

Vysvetlenie

  • port 22 – je pre SSH pripojenie, pokiaľ ho tam nezadám tak pri zapnutí UFW firewall ma to vykopne zo serveru a už sa na neho nedokážem prihlásiť!!!!
  • porty 80 a 443 – sú pre Nextcloud

Zapnem firewall a potvrdím upozornenie.

sudo ufw enable
enable ufw

SSL cerifikát nainštalujem takto

sudo nextcloud.enable-https lets-encrypt
SSL enable

Potom snap reštartujem príkazom

sudo snap restart nextcloud

Po dokončení inštalácie sa prihlásim vo webovom prehliadači na adrese https://192.168.1.46 alebo externe cez doménu https://cloudsnap.vawav.com.

Vytvorím administrátorské konto.

screen nextcloud

Pokračujem v inštalácii.

app install

Po dokončení môžem začať používať aplikáciu.