Linux Doma logo white
Súčasný stav
Nezapísaný
Cena
25,00 €

Práve ste si otvorili kurz Proxmox, kde Vás naučíme všetko, aby ste si dokázali uviezť do prevádzky svoj vlastný Proxmox server.

Proxmox je virtualizačná platforma, ktorá umožňuje spúšťať “virtuálne stroje”, ktoré pre zjednodušenie budeme volať “virtuálky”. Okrem virtuáliek tiež umožňuje spúšťať “kontajnery”.

To jest na jednom hardvérovom zariadení pod Proxmox beží nezávisle na sebe viacero serverových aplikácií a služieb na samostatne bežiacich virtuálnych operačných systémoch. Týmto spôsobom je diverzifikované riziko. V prípade akejkoľvek chyby či dokonca nefunkčnosť jedného virtuálneho serveru toto nemá vplyv na ostatné virtuálne servery.

Ukážeme Vám všetko od inštalácie, vysvetlíme rozhranie, ktorým sa ovládajú jednotlivé prvky, rozdiely medzi virtuálkou a kontajnerom a samozrejme ich praktické využitie.

KURZ PROXMOX – VÝCHODISKÁ

Kurz Proxmox vychádza z poznatkov získaných v kurze LINUX SERVER 01 a je možné kombinovať s kurzmi LINUX SERVER 02 a LINUX SERVER 03, keďže majú spoločnú tému využitia, nakoľko virtuálky a kontajnery prioritne bežia na báze linuxového serveru.

Kurz je určený začiatočníkom.

ČO BUDETE POTREBOVAŤ

  • desktop PC pre ovládanie serveru
  • USB kľúč s nainštalovaným obrazom Proxmox
  • zariadenie na ktoré budete Proxmox inštalovať (PC, NUC, SERVER)
  • internetové pripojenie